سنسورهای اندازه گیری دما

-ترموکوپل
-ترمومترلیزری
-سیم رابط
-ترانسمیتر
-قطعات جانبی
-رینگ حرارتی
-رینگ حرارتی
RTD-
3-المنت های حرارتی
4-گاز آنالایزرها
5-سوئیچ ها
6-نیمه هادی های صنعتی
-رگولاتورهای سه فاز(T.P.R)
-رله های الکترونیکی(S.S.R)
-دوبل تریستورها
-دیودها
-تریستورهای دیسکی
7-شیرها
-برقی
-کنترلی
هیدرولیکی و…..
8-الکتروموتورهای زیمنس
9-دستگاه های تست و اندازه گیری